Banki akció

VIRÁGOZTASSA FEL PÉNZÜGYEIT !

Növelje vállalkozása sikerét a Dunavirág Számlavezetési Kondíciónkkal!

A Sberbank a Dunavirág Partnerhálózattal való együttműködésben a virágboltok sikeréhez kíván hozzájárulni azzal, hogy 0 Ft (EBKM:0,01%)-ra csökkenti az ön vállalkozása számára legfontosabb számlavezetési költségeket.

Nullázásra fel! a következő kedvezmények mellett:

 • 0 Ft a számlacsomag havidíj 1-2 (EBKM: 0,01%)
 • 0 Ft az átutalási díj3 havonta korlátlan számú elektronikus• bankon kívülre, eseti vagy állandó átutalás esetén NAV célszámlára5 (EBK M: 0,01%)
 • 0 Ft az átutalási díjl. havonta az első 3 db egyéb (nem NAV-célszámlára történő) elektronikus bankon kívüliesetivagy állandó átutalás (EBKM: 0,01%)
 • 0 Ft a bankkártya kibocsátáskor iegyszeridíja'(EBKM: 0,01%)
 • 0 Ft havonta az első 2 db Mas terCard Business bankkártyával bonyolított készpénzfelvétel díja8-9 bármely belföldi vagy EUR devizanemben EGT-országbeli. külföldi ATM-ből (EBKM:0.01%)
 • 0 Ft a Sberbank Online Bank igénylésidíja (EBKM: 0,01%)
 • 0 Ft a Sberbank SMS-szolgáltatás havidíja (EBKM: 0.01%)

 

A jelen számlavezetési ajánlaton túl igényelhető kedvezményes hitel konstrukciókkal,finanszírozási megoldásokkal is állunk ügyfeleink rendelkezésére. További információkért érdeklődjön személyesen tanácsadóinknál bankfiókjainkban (akár telefonon előre egyeztetett időpontban is), vagy keresse fel weboldalunkat!
Az ajánlattal a Floric Holding Kft.-vel hatályos szerződéssel rendelkező mikrovállalkozás élhet. amely Partner Fix számlacsomag szerződést és a jelen ajánlatra vonatkozó Kiegészítő Megállapodást köt.

 

A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak , a Sberbank Magyarország Zrt.Az ajánlati kötöttséget kizárja.

 

Az Ajánlat részletes szabályait a Dunavirág Számlavezetési Kondíciókra vonatkozó Kiegészítő Megállapodás és az abban hivatkozott Szerződések, Kondíciós Listák, Szerződési Feltételek, Hirdetmények, Terméktájékoztatók és üzletszabályzatok tartalmazzák.

 

EBKM: 0,01%

 1. A számlacsomag havidíj kedvezmény a számlacsomag-szerződésben megjelölt egy darab forint bankszámlára vonatkozik.
 2. A számlacsomag -szerződésben megjelölt forint fizetési számla megnyitásának naptári hónapját és az azt követő 2 teljes naptári hónapot követően 3 havonta minimum idb NAV célszámlára irányuló elektronikusan leadott, bankon kívüliátutalás nemteljesítése esetén a vonatkozó kiegészítő megállapodás szerinti negyedéves díj kerül beterhelésre.
 3. A kedvezménnyel érintett forint számláról kezdeményezett forint átutalás esetén a könyvelésidíj felszámításra kerül.
 4. Elektronikus úton leadott megbízás alat t a Sberbank Online Banking vagy Sberbank Business Online rendszeren leadott megbízások értendők.
 5. NAV- célszám lák alatt a vonatkozó kiegészítő megállapodásban részletezett NAV adóbevé teli,illetve” -beszedési számláiértendők.
 6. A nem NAV-célszámlára történő elektronikus átutalások esetén a sorrend a kedvezménnyel érintett tranzakciók esetén azok banki terhelésének időpontja alapján határozódik meg.
 7. A bankkártya -díjkedvezmény az ügyfél által elsőként igényelt dombornyomott bankkártya kibocsátásakor felszámítandó egyszeri díjtételrevonatkozik, a kibocsátást követő első évfordulótól évente felszámítandó kártyadíj tekintetében kártyatípustólfüggően – az Általános Kondíciós Lista” “- Vállalati bankkártyák általános kondíciói””·a hirdetmény a Bank honlapján (www.sberbank.hu)”
  “a Mikrovállalati Bankkártyák kondíciói”” elnevezésű linken található ·a kondíciós lista mindenkor érvényes rendelkezései az irányadók.
 8. Az ATM-ből történő készpénzfelvétel esetén a könyvelési díj felszámításra kerül.
 9. A kedvezményes ATM-készpénzfelvételen túl az adott hónapban a további MasterCard Business bankkártyával a saját, illetve egyéb belföldi ATM- bői bonyolított készpénzfelvétel esetén · kártyatípustólfüggően ·az Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák álta lános kondíciói ·a hirdetmény a Bank honlapján (www.sberbank .hu) a Mikrovállalati Bankkártyák kondíciói elnevezésCl linken található – kondíciós lista mindenkor érvényes rendelkezései az irányadók .
 10. Sberbank Online Banking igénylési díj alatt idb – interneten keresztüli ügyintézést biztosító token· és felhasználóparaméterezés díja értendő.
 11. Az SMS díjra belföldi,illetve külföldi mobilhálózatba 2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött ügyfelekre vonatkozó Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák” “általános kondíciói- Standard Vállalati Bankszámla elnevezésű Kondíciós Lista mindenkor érvényes rendelkezései az irányadók.

!! VÁLTOZÁS !!

12.01 – től minimum rendelési érték kiszállítás esetén 50.000 Ft

Minimum 4 characters